Výrobky DCD IDEAL spol. s. r.o. míří na německý trh

Přidáno 13. 05. 2015

Výrobky DCD IDEAL spol. s r.o. splňují požadavky německého trhu

Firma DCD IDEAL spol. s r.o. získala v roce 2014 certifikát
"Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)", opravňující k prodeji pěnového polystyrenu v Německu.

Od ledna 2015 je firma dozorována německou certifikovanou zkušebnou, která provádí
pravidelný dozor řízení výroby včetně kontroly kvality výrobků přímo ve výrobě.

Firma DCD IDEAL spol. s r.o. je tak oprávněna používat značku "Ü", která je zárukou kvality vyžadované německým trhem.